dbbroker

Лидерът в автомобилното застраховане!

Телефон за връзка: 088 767 1681

Нашите партньори

През 1991г. се създава първото частно застрахователно дружество в България след демократичните промени - ЗПАД "България" (сега ЗАД "Алианц България"). За кратко време дружеството се утвърждава като най-големия частен застраховател в страната, непосредствено след ДЗИ, като за 1997, то е безспорен лидер на българския застрахователен пазар.

ДЗИ притежава собствена мултиканална дистрибуционна мрежа с национално покритие.

Дружеството присъства, както в големите градове, така и в по-малки населени места на територията на цялата страна.

Застрахователно дружество „Армеец” е създадено с основни акционери Министерството на отбраната и търговски дружества от системата на Министерството на отбраната.

ЗАД “Армеец” получава правото да извършва застрахователна дейност в областта на общото застраховане с Разрешение №7, издадено от Националния съвет по застраховане.

Компанията Бул Инс е

• общозастрахователно дружество, учредено на 31 август 1995 г.;
• лицензиран застраховател от 16 юли 1998 г.;
• с положителен финансов резултат през годините;
• с кредитен рейтинг (IBBB);

Булстрад е търговска марка с над 46 годишна история, наложила се като символ на доверие и професионализъм на българския застрахователен пазар.

Булстрад предлага над 100 вида застраховки, предназначени за индивидуални клиенти и фирми, които в най-пряка степен се стремим да направим адекватни и конкурентни в новата пазарна среда, при свободното предлагане на стоки и услуги.

Група Дженерали е един от най-значимите участници на световния пазар за застрахователна дейност и финансови продукти. Централата и ръководната компания на Групата е Асикурациони Дженерали (Assicurazioni Generali), лидер на италианския пазар, основана през 1831 година в Триест.

ЗК “ЛЕВ ИНС”АД е учредена през 1996 г. и е една от първите застрахователни компании у нас с изцяло частен капитал.

ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД е основано на 27.12.1996 г. и е сред първите лицензирани за общо застраховане дружества – с Протокол № 9 от 15.06.1998 г.

Собственият капитал на компанията е 7 066 678лв. и съответства на изиcкванията за минимален капитал на упражняваща общо застраховане компания.

Застрахователната компания УНИКА България е част от австрийската група УНИКА, която има повече от 150 години опит в застраховането. Това е компанията, която се ползва с най-голямо доверие в Австрия и е една от водещите застрахователни групи в Централна и Източна Европа.

Застрахователната група УНИКА има над 22 000 служители и посредници и обслужва над 7,4 милиона клиенти с повече от 15,3 милиона застрахователни договори в цяла Европа, на 21 от пазарите в региона. От години УНИКА е с международен финансов рейтинг “А”, даден от Standard & Poor's.

Нашите партньори