dbbroker

Лидерът в автомобилното застраховане!

Телефон за връзка: 088 767 1681

Армеец

Застрахователно дружество „Армеец” е създадено с основни акционери Министерството на отбраната и търговски дружества от системата на Министерството на отбраната.

ЗАД “Армеец” получава правото да извършва застрахователна дейност в областта на общото застраховане с Разрешение №7, издадено от Националния съвет по застраховане.

„Химимпорт” АД придобива 91,92% от капитала на дружеството. Министерството на отбраната и търговски дружества от неговата система запазват 8,08% акционерно участие.

ЗАД „Армеец” получава лиценз за презастраховане.

Дългосрочният рейтинг за способност за изплащане на искове на ЗАД „Армеец” е повишен от BB+ на iBBB-.

Нашите партньори