dbbroker

Лидерът в автомобилното застраховане!

Телефон за връзка: 088 767 1681

Бул Инс

Компанията Бул Инс е

 • общозастрахователно дружество, учредено на 31 август 1995 г.;
 • лицензиран застраховател от 16 юли 1998 г.;
 • с положителен финансов резултат през годините;
 • с кредитен рейтинг (IBBB);
 • с гарантирана презастрахователна програма, осъществена чрез договори с утвърдени и водещи международни презастрахователни компании;
 • с утвърдени лидерски позиции на българския застрахователен пазар:
  • безспорна първа позиция по застраховка „Автокаско”;
  • четвърто място през последните години по реализирани брутни премийни приходи от застрахователна дейност;
 • доказан коректен и сигурен партньор с модерна концепция за разширяване и разнообразяване на застрахователните продукти;

Нашите партньори