dbbroker

Лидерът в автомобилното застраховане!

Телефон за връзка: 088 767 1681

Дженерали

Група Дженерали е един от най-значимите участници на световния пазар за застрахователна дейност и финансови продукти. Централата и ръководната компания на Групата е Асикурациони Дженерали (Assicurazioni Generali), лидер на италианския пазар, основана през 1831 година в Триест.

Групата Дженерали е един от водещите застрахователни и финансови играчи в света. Тя присъства в повече от 40 държави със застрахователни и финансови компании, както и компани в сектора на недвижимите имоти.

Компанията, характерна още от самото начало със силна международна перспектива, укрепи своята позиция сред водещите световни застрахователи и нейната значимост нарастна в Западна Европа, която е основна територия на опериране на Групата.

Дженерали също така притежава значителен пазарен дял в Германия, Франция, Австрия, Испания, Швейцария, както и в Израел.

През последните години Групата се завърна в значителна степен на пазарите в държавите от Централна и Източна Европа и откри офиси в най-важните пазари на Далечния Изток, сред които пазарите на Китай и Индия.

Нашите партньори