dbbroker

Лидерът в автомобилното застраховане!

Телефон за връзка: 088 767 1681

ДЗИ

ДЗИ притежава собствена мултиканална дистрибуционна мрежа с национално покритие.

Дружеството присъства, както в големите градове, така и в по-малки населени места на територията на цялата страна.

Традиционнио ДЗИ е със стабилни позиции, както в общото застраховане, така и в животозастраховането. Част от богатия застрахователен портфейл е и «ДЗИ - Здравно осигуряване» АД, специализирано в доброволното здравно осигуряване.

В стратегията на ДЗИ за Общо- и Животозастраховане се отделя специално внимание на клиентите на дребно. Компанията разработва и предлага пълна гама застрахователни продукти, адаптирани към нуждите на всеки клиент.

От 2007 г. насам силната марка, синоним на „Застраховане” на българския пазар, получава подкрепа и на международно ниво, след като става част от белгийската банково-застрахователна група КВС.

Към момента KBC group, чрез ДЗИ и СИБАНК, е първият банков застраховател в България с добре развита национална мрежа за дистрибуция на банкови и застрахователни продукти, както и на продукти по управление на активи.

Нашите партньори