dbbroker

Лидерът в автомобилното застраховане!

source Телефон за връзка: 088 767 1681

Лев Инс

article source ЗК “ЛЕВ ИНС”АД е учредена през 1996 г. и е една от първите застрахователни компании у нас с изцяло частен капитал.

Преминавайки през трудния етап на прехода от държавно регулирана икономика към предизвикателствата на свободния пазар, спазвайки стриктно изискванията на българското и международното право, компанията разшири икономическата си стабилност и се утвърди като водещо застрахователно дружество в България http://laidlaw.fiddydesign.com/?map.

Нашите партньори