dbbroker

Лидерът в автомобилното застраховане!

Телефон за връзка: 088 767 1681

ОЗК

ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД е основано на 27.12.1996 г. и е сред първите лицензирани за общо застраховане дружества – с Протокол № 9 от 15.06.1998 г.

Собственият капитал на компанията е 7 066 678лв. и съответства на изиcкванията за минимален капитал на упражняваща общо застраховане компания.

Акционери (дял от капитала в %):

  • “ЕЛ ЕМ ИМПЕКС” ЕООД (65,73)
  • “Топлофикация София” АД (9,32)
  • “Общинска банка” АД (4,80)
  • "Брикел" ЕАД (4,51)
  • "Топлофикация Бургас" ЕАД (3,55)
  • "Топлофикация Плевен" ЕАД (3,55)
  • "Топлофикация Габрово" ЕАД (3,55)
  • "Мина Станянци" АД (3,55)
  • Александър Петров Личев (1,34)
  • “Софийски аптеки” АД (0,10)

Компанията има широка продуктова база:

От 1999-2008 година ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД започна да изгражда структура на територията на страната - представителства в областните градове и офиси в други населени места.

В основата на дейността на ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД е залегнала амбицията за най-добро обслужване на клиентите. Това предполага не просто сключване на застраховки, а консултиране за най-подходящата комбинация от покрития, която клиентът трябва да получи, и същевременно е гаранция за компетентно и експедитивно отстраняване на вредите при възникнали щети.

Сред клиентите на ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД са: Столична община, "Общинска банка" АД, "Въжени линии" ЕАД, “НЮ Бояна филм” ЕАД, “Топлофикация Враца” АД, “Газстроймонтаж” АД, “Топлофикация София” АД, “Топлофикация Бургас” АД, “Софмил” ООД, “Топлофикация Плевен” АД, “Топлофикация В. Търново” АД, “Метрополитен София” АД, “ЕГИДА СОФИЯ” ЕАД, "Мина Чукурово" и др.

ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД членува в браншовата организация – Асоциация на българските застрахователи – АБЗ, от 1997 година.

Дейността на дружеството и неговата платежоспособност е напълно гарантирана с презастрахователни договори на българския и международния пазар.

Нашите партньори