dbbroker

Лидерът в автомобилното застраховане!

Телефон за връзка: 088 767 1681

Доброволна застраховка "Злополука на местата в МПС"

Заедно със застраховка „Гражданска отговорност” компаниите предлагат възможност за сключване на допълнителна доброволна застраховка „Злополука на местата в МПС”.

Тази застраховка осигурява застрахователно покритие на всички пътници и водача в МПС в случай на трайна загуба на трудоспособност или смърт при настъпило ПТП, независимо по чия вина е причинено. Застрахователното покритие се простира от момента на качването в МПС до момента на слизане от същото. Покритието се избира от клиента, важи за всички места в МПС, като обезщетенията в случай на злополука достигат до 50 000 лв. за едно място.

Нашите партньори