dbbroker

Лидерът в автомобилното застраховане!

http://betakids.com.br/map Телефон за връзка: 088 767 1681

Електронно оборудване

Предмет на застраховката са всички уреди, съдържащи електронни елементи като компютри, сървъри, медицински уреди, касови апарати, телевизори, радио апарати и много други, които се използват за търговски и индустриални цели read more.

Покритията са срещу материални загуби, повреди или разноски, възникнали от неочаквани, непредвидени събития като: http://betaosgb.com/map

  • действия на човека като небрежност, неправилно използване на застрахованото имущество, злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом или грабеж
  • пожар, всички видове експлозии, имплозия, мълния, както и щетите, причинени от гасене, разрушаване или разчистване по време на тези събития
  • изтичане на водопроводна вода, морски вълни, наводнение, дъждовна вода, пара, влага, корозия
  • природни бедствия
  • технологична грешка в конструкцията, материални дефекти,
  • производствени несъответствия, свръхнапрежение

just click for source В обхвата на покритието на застраховката се включват:

  • стационарно оборудване, намиращо се на мястото, за което е валидна застраховката
  • мобилно и портативно оборудване извън мястото на застраховката, при договорени териториални граници като Р. България, Европа, друг континент или целия свят

check this out Застраховани лица могат да са всички юридически лица, осъществяващи производствена или търговска дейност на територията на Р. България, както и физически лица сключили застраховка домашно имущество и желаещи покритие за електронното си оборудване.

Нашите партньори