dbbroker

Лидерът в автомобилното застраховане!

Телефон за връзка: 088 767 1681

Гражданска отговорност

Застраховка „Гражданска отговорност” покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство.

Лимитите на отговорност са еднакви за всички застрахователни компании и са както следва:

При събития, настъпили на територията на Република България:

За всяко събитие при едно пострадало лице – 1 000 000 лева, за всяко събитие при две или повече пострадали лица – 5 000 000 лева, за вреди на имущество за всяко събитие – 1 000 000 лева.

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз:

Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

Застраховка „Гражданска отговорност” се сключва за срок от една година. Обикновено застрахователите предлагат две тарифи. Основната се прилага за всички МПС, които няма да напускат територията на Р. България, а втората, когато МПС ще напуска страната.

В случай, че полицата за „Гражданска отговорност” е сключена с валидност само за територията на България, е възможно доплащане, което разширява покритието на застраховката и я прави валидна на територията на Европейския съюз и/или други държави.

При пътуване в държави извън Европейския съюз се издава сертификат Зелена карта, който е безплатен или е на цена от 1,00 до 10,00 лева, в зависимост от застрахователната компания.

Нашите партньори