dbbroker

Лидерът в автомобилното застраховане!

Телефон за връзка: 088 767 1681

Имущество

Тази застраховка осигурява защита на имуществото на физически лица. За повечето хора закупуването и обзавеждането на собствен дом е важна инвестиция, която несъмнено трябва да бъде защитена. Обичайните предпазни мерки (СОТ, локална аларма, метални врати и решетки) са по-скоро превантивни и често се оказват недостатъчни.

Едва 5% от жилищата в Р. България имат сключена застраховка, като за сравнение може да се посочи, че обхвата в страните членки на ЕС е близо 90%.

Застрахователните компании в България работят много активно в посока на разширяване на обхвата на застрахователните покрития. Много от тях предлагат стандартни пакети, при които не се извършва оглед на жилището, а обезщетенията се изплащат в пълен размер до посочения лимит, без да се прилага осредняване или амортизация на имуществото.

Обект на застраховка Домашно имущество са:

 • Недвижимо имущество:
  • жилищни сгради
  • вилни сгради
  • стопански сгради, гаражи, работилници, градински постройки и др.
  • съоръжения от специален тип като сателитни антени, слънчеви отоплителни инсталации, оранжерии, гъбарници, плевници, сгради за отглеждане на птици или животни, кладенци, външни чешми, огради и др.
 • Движимо имущество:
  • общо обзавеждане, лични и други вещи, използвани в домакинството
  • битови електроуреди
  • аудиовизуална и електронна техника
  • стопанско имущество – селскостопански машини, инвентар и продукция, строителни машини, инструменти, материали и др.
  • произведения на изкуството с висока художествена стойност, скъпи облекла, кожени палта, маркови дрехи и др.

Застраховката покрива загуби, причинени от:

 • пожар, включително последиците от гасенето на пожара
 • експлозия на съд под налягане
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони
 • авария на ВиК
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм)
 • удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар
 • кражба чрез взлом
 • земетресение

В комбинация с горепосочените покрития се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:

 • гражданска отговорност към трети лица
 • разходи за алтернативно настаняване
 • загуби на доход от наем

Нашите партньори