dbbroker

Лидерът в автомобилното застраховане!

Телефон за връзка: 088 767 1681

Офиси и търговски обекти

Тази комбинирана застраховка предоставя на собствениците/наемателите на търговски обекти като магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите застрахователна защита за имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други.
Застраховката покрива загуби, причинени от:

 • пожар, включително и последиците от гасенето на пожара
  експлозия на съд под налягане
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, включително падащи дървета и клони
 • изтичане на водопроводна вода (включително от забравени отворени кранове)
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм)
 • удар от пътно превозно средство или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар
 • кражба чрез взлом
 • земетресение

В комбинация с горепосочените рискове се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:

 • пари в каса (в работно и в извънработно време)
 • отговорност на наемателя
 • отговорност към посетители и клиенти
 • отговорност на работодателя
 • счупване на стъкло или стенни огледала и витрини
 • развала на стоки, съхранявани в хладилник или хладилна камера
 • стоки на път и други

  Нашите партньори