dbbroker

Лидерът в автомобилното застраховане!

Телефон за връзка: 088 767 1681

Задължителна застраховка "Злополука на пътниците в обществения транспорт"

Застраховка "Злополука на пътниците в обществения транспорт" е задължителна, съгласно действащото законодателство на Република България за всички МПС, които извършват обществен превоз като:

  • таксиметрови автомобили
  • релсови превозни средства
  • тролейбуси и автобуси
  • въздухоплавателни средства
  • всички видове морски и речни плавателни съдове
  • въжени линии и влекове

Обичайно тази застраховка се сключва заедно със застраховка "Гражданска отговорност".

Тя осигурява покритие за живота и здравето на пътниците в средствата за обществен транспорт, както по време на път, така и при качване или слизане от транспортното средство.

Нашите партньори