dbbroker

Лидерът в автомобилното застраховане!

http://gingerrooms.com/map Телефон за връзка: 088 767 1681

Задължителна застраховка "Злополука на пътниците в обществения транспорт"

Застраховка "Злополука на пътниците в обществения транспорт" е задължителна, съгласно действащото законодателство на Република България за всички МПС, които извършват обществен превоз като: http://demodesign.com.au/map

  • таксиметрови автомобили
  • релсови превозни средства
  • тролейбуси и автобуси
  • въздухоплавателни средства
  • всички видове морски и речни плавателни съдове
  • въжени линии и влекове

Обичайно тази застраховка се сключва заедно със застраховка "Гражданска отговорност" click.

check this out Тя осигурява покритие за живота и здравето на пътниците в средствата за обществен транспорт, както по време на път, така и при качване или слизане от транспортното средство.

Нашите партньори