dbbroker

Лидерът в автомобилното застраховане!

Телефон за връзка: 088 767 1681

Застраховки на товари

Тази застраховка осигурява покритие на товари при внос, износ или реекспорт, както и на свързаните с тях материални интереси по време на превоза, при загуба, повреда и разходи, настъпили при застрахователно събитие. Рисковете са уговорени в застрахователния договор, независимо от вида на транспортното средство.

Товарите се застраховат по бройки, колети, връзки, каси или други стандартни единици, а при товари, превозвани в насипно или наливно състояние - по теглови единици.

Нашите партньори