dbbroker

Лидерът в автомобилното застраховане!

Телефон за връзка: 088 767 1681

За нас

БИЛД ЕКО ЕООД е лицензиран за извършване на застрахователно и презастрахователно брокерство на територията на Република България с РЕШЕНИЕ на КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.

БИЛД ЕКО консултира и оказва максимално съдействие на клиентите си, както при разработване на най-изгодните застрахователни схеми, така и при ликвидация на настъпили щети. Добрите ни взаимоотношения със застрахователните компании проявения професионализъм от наша страна при съвместната ни работа ни позволяват да договаряме специални условия за представляваните от нас лица и да осигуряваме оптимална коректност при изплащане на дължими обезщетения.

БИЛД ЕКО посредничи при сключването на всички стандартни видове застраховки: имущество, автокаско, всички видове отговорности, рискови и дългосрочни животозастраховки, карго, застраховка на плавателни съдове и летателни апарати, застраховка на кредити и финансови рискове, задължителни и доброволни пенсионни осигуровки. За всеки конкретен обект, подлежащ на застраховане, можем да предложим оптимална схема, която да удовлетвори най-пълно желанията на нашия клиент. Работата ни е свързана с необходимостта да познаваме спецификата на всички предлагани от застрахователите продукти. В този смисъл клиентите ни могат да разчитат на точна и актуална информация за интересуващите ги застраховки. Можем да договорим и специални покрития, различни от стандартните.

Ние сме доказали професионализма си и се радваме на отлични отношения с партньорите ни от застрахователните компании. Нашите клиенти знаят, че интересите им са защитени по най-добрия начин.

Ние гарантираме:

 • Качество на услугите, отговарящо на световния стандарт
 • Поставяне на интересите на Клиента на първо място
 • Избор на най-подходяща застрахователна компания
 • Най-изгодни условия и тарифи
 • Прилагане на целия натрупан опит и контакти в полза на Клиентите ни
 • Възможност за редуциране на тарифи
 • Съдейсвие при ликвидиране на щети
 • Честност и безкористност в отношенията ни
 • Професионализъм, коректност и дискретност
 • Своевременна помощ и съдействие при настъпило застрахователно събитие до получаване на полагащото се обезщетение
 • Решаване на проблеми по вече сключени застрахователни полици без нашето посредничество
 • При необходимост осигуряваме вещи лица, пътна помощ
 • Чрез съвместната ни работа ние и нашите Клиенти ставаме един екип

БИЛД ЕКО ЕООД е официален партньор на международни лизингови компании. Нашите служители са специално обучени да администрират застраховането на цели лизингови портофейли както и големи на корпоративни клиенти.

Фирмата е посредник при финансиране на всички марки леки автомобили, предлагани на българския пазар. Дружеството има изградени партньорства с официалните вносители, оторизираните дилъри и автокъщи в страната.

Нашите партньори